O nás

stick_figure_family_pets_portrait_3932 (2)

 

Jak nás to vše napadlo?

Každý z nás má někoho blízkého kdo potřebuje pomoc, ať je to dítě, rodič a nebo senior. Dnešní uspěchaná a náročná doba nás omezuje k dostatečné péči o naše příbuzné a přesto že se o ně naplno staráme, potřebujeme k tomu i dostatek prostředků, či služeb.

My se ztotožňujeme se sociálním pomocným programem i podnikatelskou sférou, která si klade za úkol pomáhat a starat se individuálním přístupem, empatii a porozuměním při pomoci našich blízkých. Je zde mnoho programů které pomáhají cíleně, berou dotace které brzdí jejich rozvoj, nebo jim stát určuje silné podhodnocování sociálních služeb, které jsou tím pádem omezovány na nejnutnější. 

 

 

Co je naším cílem?

Zachovat slušnost a pomoci Vám nebo Vašim rodinám. Naše snaha je vyplnit volné (pro plno institucí „nezajímavé“) místo v trojúhelníku zdravotních,sociálních a dopravních služeb. 

 

Naše politika kvality?

Snahou a prvořadým závazkem naší firmy je poskytování služby na špičkové úrovni, a to jak z hlediska odborného, tak i lidského. K odbornosti využíváme nejmodernějších teoretických poznatků, které doplňujeme technikou na maximálně dosažitelné úrovni, jakou nám to dovoluje naše ekonomická situace. Lidské hledisko spatřujeme zejména v kvalitní péči k našim klientům a vychází  z dokonalého poznání a respektování jejich požadavků.

Tuto politiku budeme realizovat prostřednictvím..

  • doplňováním moderních a účinných pomůcek
  • účastí asistentů na odborných seminářích a kursech 
  • obohacováním a rozšiřováním služeb o nové aktivity
  • zkvalitňování úrovně mezilidských vztahů.