Ceník

Pracovní doba:

Pondělí – Čtvrtek / 7:30 – 15:00/

Pátek / 7:30 – 13:30/

Sobota – Neděle zavřeno

je možné sjednat doprovod i mimo pracovní dobu a nebo i SO/NE (připočítáváme +100% z celkové ceny) 

Mobil: Dispečink – 777 80 11 50   – cenu jsme schopni Vám vypočítat dopředu.

Objednávky na asistenty je nutné hlásit co nejdříve / termíny se plní na dva i tři měsíce dopředu.

Cena asistence v Praze je vždy od bydliště ke zdravotnickému zařízení, nebo naopak /cesta jedním směrem/
ceny jsou platné od 1.4.2024

Úhrada:

  • hotově,
  • platební kartou – hlásit předem,
  • fakturou – po dohodě
  • barterem – po dohodě

——————————————————————————————————-
Ceník: Praha
Přistavení vozu PRAHA  10,9,8,4,3, –  90,-Kč / a Praha 1,2,5,6,7, – 180,-Kč / platí se pouze jednou ( pro cestu zpět se neplatí )

Minimální cena výjezdu pro asistenci je 500,-Kč

0 – 8 km 290,- kč
8 – 16 km 480,- kč
16 – a více 670,- kč

Ceník: dlouhých tras ( lázně, překlady a pod. ) se vypočítávají individuálně, cena je za km a připočítává se cesta zpět.
Přistavení bez poplatku

s klientem 29,- Kč/km
cesta zpět 19,- Kč/km

Ceník: přistavení schodolezu( dojezd pouze po Praze, mimo Prahu je kilometr jako u dlouhých tras), (použití schodolezu při asistencích s dopravou se neplatí přistavení.

Přistavení schodolezu 390,-/ Praha
 použití schodolezu 100,-/ patro

 

Ceny ostatních služeb:

Při čekání na Vás v čekárně delším než 30 minut +- ( po dohodě s Vámi ) za každou další započatou 1/4 hodinu. 50 kč/15min.
+ za každého dalšího asistenta/ku ( při doprovodu dvou a více asistentů za každou započatou hodinu) 200 kč/hod
Použití schodolezu LIFTCAR Outdoor s klientem (podlaží se rozumí cca do 12-15 schodů) 100 kč/podlaží
Samostatný příjezd pro použití schodolezu LIFTCAR Outdoor 390 kč/Praha
Služby nespojené s doprovodem k lékaři a pod.(úřad, nákup, svatba, výlet, doprovod na kulturní akce a pod.) individuálně
Cena za km při doprovodu nespojené s lékařem (úřad, nákup, svatba výlet, doprovody na kulturní akce apod.) individuálně

Služby zdarma v ceně:

Čekání na Vás ve zdravotnickém zařízení do 30 minut (pro cestu zpět) zdarma
Zapůjčení vozíku nebo fr.hole zdarma
Doprovod z domova a zpět do bytu zdarma
Pomoc s taškou či zdravotní pomůckou zdarma
Pomoc s dítětem, sedačkou, kočárkem, vozíkem a jiné zdarma
Pomoc při nastoupení a usazení do dopravního prostředku zdarma
Pomoc při vystupování a doprovod s následným předáním do rukou zdr.personálu zdarma
Vyzvednutí léků v lékárně před odvozem domů zdarma
Pomoc s vyřízením „papírování“ u lékaře zdarma
Pohlídáme Vaše věci v čekárně zdarma
Pohlídáme Vaši ratolest během vašeho vyšetření zdarma
Pomůžeme Vám s oblékáním, doprovodíme do kabin, na toaletu apod. zdarma
a další zdarma .

Slevy při dopravě:

Slevová karta pro seniory Senior Pasy vám ušetří další peníze na celkovou částku o . 10%
Karta pro celou rodinu Ambulánek+ vám ušetří další peníze na celkovou částku v % a nebo hotovosti. individuální


Výbava: pitný režim. Přídavné: invalidní vozík, schodolez (LIFTCAR Outdoor)


 

//Pokud máte nárok na přepravu zdravotní službou – můžete použít i náhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem:

Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází z § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Cestovné pacientů slouží k úhradě nákladů spojených s cestou soukromým vozidlem v souvislosti s cestou za hrazenou zdravotní službou – na lékařské zákroky, ozdravné či lázeňské pobyty, terapie, dialýzy, rehabilitace apod.

Kdo a za jakých podmínek může indikovat nárok na cestovní náhrady za dopravu k lékaři?

O nároku na cestovné pacientů rozhoduje ošetřující lékař (praktický lékař nebo specialista), který zná aktuální zdravotní stav pacienta. Nárok vzniká v případech, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby a ošetřující lékař souhlasí s přepravou osobním vozidlem. Řidičem ovšem nesmí být samotný pacient.

Příklady indikace:

  • pacienti s onkologickou léčbou, která vyvolává nežádoucí účinky
  • pacienti s chronickým onemocněním ledvin podstupující hemodialýzu
  • pacienti s diagnózami výrazně omezujícími jejich mobilitu

Jaká je výše náhrad cestovních nákladů?

Přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou péči poskytnout. Požadavek na proplacení delší cesty musí být indikujícím lékařem vždy zdůvodněn.

Proplácí se pouze počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení, a to vždy jen jízdy s pacientem. Výše úhrady je stanovena dle aktuální sazby za km v okamžiku uskutečnění cesty do zdravotnického zařízení. Pro cesty uskutečněné po 1. 1. 2018 je stanovena (sprostá)* sazba 5,00 Kč/km. (nám tato cena nepokryje ani náklad na km, Vám to však může částečně ponížit vydanou částku na dopravu u dlouhých** cest, např. do lázní a pod.)

Kde získat potřebný tiskopis a jaké jsou jeho náležitosti?

Povinností ošetřujícího/indikujícího lékaře je mít tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem k dispozici. Uvedený doklad má označení VZP 39/2009 a je stejný pro všechny zdravotní pojišťovny. Tiskopis je možné získat na webových stránkách www.vzp.cz/tiskopisy – rovnou ZDE.

Řádným vyplněním a potvrzením tiskopisu lékař indikuje tento druh dopravy. Na tiskopisu vždy musí být vyplněna kolonka „Důvod k transportu“. Zde je nutné uvést zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy (vyjádření typu „vyšetření“ apod. nelze považovat za zdůvodnění).

Jeden tiskopis je určen vždy jen pro cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, max. 10 cest.

Druhá strana dokladu slouží k evidenci návštěv pacienta na odborném ošetření/vyšetření. Poskytující lékař potvrdí vždy datum návštěvy pacienta. V případě, kdy není indikace pro cestu zpět, doplní poskytující lékař v místě razítka „ZPĚT NE“. Může nastat situace, že bude nutný transport sanitou, pak se vyznačí „ZPĚT SANITA“. Pokud cílový poskytovatel zdravotních služeb odmítl z jakéhokoliv důvodu potvrdit návštěvu pacienta, nárok na proplacení cestovních nákladů ZANIKÁ.

Do kdy lze o náhradu cestovních nákladů požádat?

Na náhradu cestovních nákladů se vztahuje obecná tříletá promlčecí lhůta dle ustanovení § 629 občanského zákoníku a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Po uplynutí promlčecí lhůty nebude náhrada pacientovi proplacena.

Nárok na úhradu cestovních nákladů pacienta soukromým vozidlem nezaniká úmrtím pacienta, ale stává se součástí řízení o pozůstalosti.//

  • * sprostá proto, že tato urážlivá částka nepokryje ani z daleka náklady kohokoliv, kdo vás odveze
  • ** pouze dlouhých, protože pokud pojedete jen 2 km na vyšetření čí rehabilitaci, dostanete pouze 10,-kč, což nestojí ani za to, co musíte kvůli deseti korunám všechno absolvovat.